Gå til indhold

Egevolden I I

  • Egevolden 18 - 28, 2 - 12 2650 Hvidovre

Beskrivelse

Afdelingen er opført i 1972 og består af 2 stk. 7-etagers boligblokke med i alt 252 boliger i størrelsen 2-4 rum, alle med lukkede altaner.
Afdelingen er beliggende ved Gl. Køge Landevej/Byvej i den sydlige del af Hvidovre i et lukket kvarter med store grønne
områder. Institutioner og skole i området.
Gode indkøbsmuligheder ved Friheden og tæt ved Avedøre S-station.

I afdelingen forefindes fællesvaskeri og selskabslokaler, og til hver bolig hører et opbevaringsrum. Der er desuden installeret komfur og køle-/fryseskab ved indflytning.
Garager og carporte udlejes via afdelingens varmemester.
Der er elevator i alle opgange.

Varme betales aconto sammen med huslejen.

Afdelingen er kablet til Hvidovrenettet, hvilket giver lejeren nem og hurtig tilslutning til internet, telefoni og TV. Aftale herom indgås direkte med udbyder.

Boligtilbuddet forudsætter Hvidovre Kommunes godkendelse.

De ledige boliger i afdelingen udlejes til interne i afdeling og Hvidovre organisation kontakt Lejerbo tlf. 70 12 13 10
Eksterne boligsøgende henvises til Boligområdet i Hvidovre kommune - tlf. 36 39 30 10 - for at få oplyst, om de opfylder kriterierne for at få anvist en bolig i afdelingen. Kriterierne kan ses på kommunens hjemmeside på www.hvidovre.dk
Der er 2 års karenstid for interne ansøgere i hele organisationen Lejerbo Hvidovre.
  1. Der er varslet renoveringer af facadeelementer og igangsat fiksering af udbøjede facadeelementer i afdelingen, og der må derfor forventes en huslejestigning efter færdiggørelse.
  2. Det er tilladt at holde almindelige husdyr (kæledyr). Særlige vilkår for andre husdyrhold fremgår af afdelingens husorden.
  3. Betaling for vask opkræves særskilt efter den enkelte lejers forbrug samtidig med huslejen. Betaling for vask er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
  4. Det skal bemærkes, at boligtilbuddet forudsætter Hvidovre Kommunes godkendelse.
  5. Afdelingen er kablet til Hvidovrenettet med mulighed for tilslutning til internet, telefoni og TV-programpakker. Aftale herom indgås af lejer direkte med udbyderne, og er Lejerbo uvedkommende. Henvendelse om tilslutning til internet og TV-programmer kan ske til Dansk Kabel TV (Aplus) telefon 44207700. Yderligere information og tilmeldingsskemaer kan findes på www.hvidovrenettet.dk. Opkrævning af antennebidrag via huslejen vedrører kun renter og afdrag til anlæg og kabling og fællesudgifter til vedligeholdelse og administration heraf.
  6. Ved denne kontrakts underskrift gives der samtidig samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter det af dig/jer oplyste cpr -nummer. Cpr-nummer benyttes til identifikation, eventuel elektronisk ind- og udbetaling til NemKonto og Betalingsservice, samt til elektronisk kommunikation som f.eks. e-Boks.
  • Familiebolig: Etagebyggeri

Familiebolig

Type Antal Areal i m² Husleje Indskud Ventetid
2 vær. 84 75 5.354-6.004 17.391 Ikke oplyst
3 vær. 84 88 6.233-6.958 20.248 Ikke oplyst
4 vær. 84 106 7.518-8.293 24.420 Ikke oplyst

Ejendomskontor
Ejd. Kontoret
Egevolden 24-26
2650  Hvidovre
Tlf. 51522110
arne.dimon@net.lejerbo.dk
Region
Hovedstadsregion
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70121310
Genveje
Lejerbo, Hvidovre
Lejerbo